Normaal LettertypeGroter LettertypeGrootste Lettertype
U bent hier:
 
 

Armoedebestrijding in Vlaanderen

Meer dan één op tien mensen in Vlaanderen leeft met een armoederisico. Armoede is niet enkel een kwestie van inkomen. Armoede is een netwerk van sociale uitsluitingen op verschillende levensdomeinen die intens met elkaar verweven zijn, zoals onderwijs, werk, vrijetijdsbesteding, huisvesting en gezondheid,…

Het toelaten van armoede is een schending van de mensenrechten. Armoedebestrijding moet dan ook gericht zijn op een volwaardige participatie aan de samenleving, zodat iedereen ten volle kan genieten van alle sociale grondrechten.

Op deze website vindt u meer informatie over het armoedebestrijdingsbeleid van de Vlaamse overheid.

 
 
 
De Vlaams minister van Armoedebestrijding keurde 22 projecten goed die gezonde maaltijden aanbieden aan kwetsbare kinderen tot en met 12 jaar.
In samenwerking met de provinciebesturen organiseert Vlaams minister Ingrid Lieten een provinciale ronde ‘arm in arm voor een lokaal armoedebeleid’.
Op initiatief van mevrouw Ingrid Lieten, Vlaams minister van Innovatie, Overheidsinvesteringen, Media en Armoedebestrijding, lanceert de Vlaamse overheid ook in 2013 een oproep voor nieuwe lokale projecten in de bestrijding van kinderarmoede.
Developed by RealDolmen