Deze website draagt het AnySurferlabel, een Belgisch kwaliteitslabel voor toegankelijke websites. Meer informatie vindt u op www.anysurfer.be.

Normaal LettertypeGroter LettertypeGrootste Lettertype
U bent hier:
 
 

Armoedebestrijding in Vlaanderen

Meer dan één op tien mensen in Vlaanderen leeft met een armoederisico. Armoede is niet enkel een kwestie van inkomen. Armoede is een netwerk van sociale uitsluitingen op verschillende levensdomeinen die intens met elkaar verweven zijn, zoals onderwijs, werk, vrijetijdsbesteding, huisvesting en gezondheid,…

Het toelaten van armoede is een schending van de mensenrechten. Armoedebestrijding moet dan ook gericht zijn op een volwaardige participatie aan de samenleving, zodat iedereen ten volle kan genieten van alle sociale grondrechten.

Op deze website vindt u meer informatie over het armoedebestrijdingsbeleid van de Vlaamse overheid.

 
 
 
RSS
In Vlaanderen zijn er nog altijd rechten die (nog) niet automatisch worden toegekend of die niet automatisch kunnen worden toegekend, maar die toch erg belangrijk zijn voor mensen met een laag inkomen. Daarom maakte de Vlaamse overheid een Spaarboekje.
Op 4 april 2014 heeft de Vlaamse Regering haar goedkeuring gegeven aan het voortgangsrapport 2013-2014 van het Vlaams Actieplan Armoedebestrijding (VAPA) 2010-2014.
(Kinder)armoedebestrijding vraagt initiatieven in de hele samenleving en op alle niveaus. Het lokale niveau staat het dichtst bij de mensen en is vaak het best geplaatst om een antwoord te formuleren op hun noden.
Developed by RealDolmen