Normaal LettertypeGroter LettertypeGrootste Lettertype
U bent hier:
 
 

Armoedebestrijding in Vlaanderen

Meer dan één op tien mensen in Vlaanderen leeft met een armoederisico. Armoede is niet enkel een kwestie van inkomen. Armoede is een netwerk van sociale uitsluitingen op verschillende levensdomeinen die intens met elkaar verweven zijn, zoals onderwijs, werk, vrijetijdsbesteding, huisvesting en gezondheid,…

Het toelaten van armoede is een schending van de mensenrechten. Armoedebestrijding moet dan ook gericht zijn op een volwaardige participatie aan de samenleving, zodat iedereen ten volle kan genieten van alle sociale grondrechten.

Op deze website vindt u meer informatie over het armoedebestrijdingsbeleid van de Vlaamse overheid.

 
 
 
De Vlaams minister van Armoedebestrijding lanceert deze projectoproep om maaltijden aan te bieden aan kwetsbare kinderen tot en met 12 jaar aan een tarief van één euro, en dit te koppelen aan een bredere gezinsondersteuning.
Na het Vlaams Hervoermingsprogramma is nu ook het Belgisch Hervormingsprogramma online te raadplegen.
In samenwerking met de provinciebesturen organiseert Vlaams minister Ingrid Lieten een provinciale ronde ‘arm in arm voor een lokaal armoedebeleid’.
Developed by RealDolmen