Normaal LettertypeGroter LettertypeGrootste Lettertype
U bent hier:
 
 

Open Data

Basisidentificatiedata voorzieningen Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Toelichting

De agentschappen van het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin (WVG) van de Vlaamse overheid houden basisidentificatiedata bij van de zorgvoorzieningen die door hen erkend worden. Het beleidsdomein WVG stelt deze gegevens hier ter beschikking van derden. Het doet dat minstens aan het begin van elk kwartaal (situatie per 1 januari, 1 april, 1 juli en 1 oktober).

Wie deze data dagelijks bijgewerkt wil "binnen halen" voor hergebruik in externe applicaties, kan dat via ftp (File Transfer Protocol). Daartoe vraagt u een account bij data@wvg.vlaanderen.be.

De data worden ook dagelijks doorgestuurd naar en vervolgens ontsloten door eHealth (dat onder meer ook webservices en vergelijkbare data van andere overheden aanbiedt). Wie van deze diensten gebruik wil maken, kan een aanvraag indienen bij eHealth (http://www.ehealth.fgov.be).

Hieronder vindt u drie XML’s (eentje met de data van het Departement WVG, het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid en het Agentschap Jongerenwelzijn, eentje met de data van Kind en Gezin en eentje met de data van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap). U vindt hieronder ook:

  • de bijbehorende schemadefinities (XSD-bestanden);
  • een overzicht van de voorzieningentypes die in de XML’s worden opgenomen; en
  • de licentievoorwaarden.

Indien u deze data wilt gebruiken, vragen wij u om dat op data@wvg.vlaanderen.be te melden. Lees zeker eerst de licentievoorwaarden. De Vlaamse Overheid biedt de data “as is” aan en aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid als het hergebruik van deze data schade veroorzaakt.

XML's (gezipt) => situatie per 1 december 2016

Schemadefinities

Documentatie / fouten melden

Voor documentatie bij de datasets (semantiek, business logica, ...) en om fouten te melden kan u terecht op de mailadressen die vermeld staan op de daartoe bestemde pagina.

Overzicht voorzieningentypes

Overzicht voorzieningentypes in de XML's

Licentievoorwaarden

Deze datasets zijn eigendom van de Vlaamse overheid. Ze worden beschikbaar gemaakt onder de Vlaamse Gratis Open Data Licentie. Bij elk gebruik moet de volgende bronvermelding worden opgenomen: "Bevat data die ter beschikking worden gesteld door de Vlaamse overheid (http://www4.vlaanderen.be/wvg/data)". Voor verdere informatie, gelieve u te wenden tot data@wvg.vlaanderen.be.

 
 
 
Developed by RealDolmen