Normaal LettertypeGroter LettertypeGrootste Lettertype
U bent hier:
 
 

Sociaal Huis

Het lokaal sociaal beleid beoogt een maximale toegankelijkheid van de dienstverlening voor elke burger en een optimaal bereik van de beoogde doelgroep. Hiertoe realiseert het lokaal bestuur een Sociaal Huis. Dit wordt dé plek waar burgers terecht kunnen met vragen rond de sociale dienstverlening in hun gemeente, buurt of wijk. Het Sociaal Huis is een concept dat een antwoord moet bieden op toegankelijkheidsproblemen in de brede betekenis zoals ze zich specifiek in de betreffende gemeente stellen.

Het decreet stelde mei 2009 als deadline voorop voor de realisatie van een sociaal huis in elke gemeente. Heel wat gemeenten hebben reeds een sociaal huis of werken volop aan de uitbouw van een sociaal huis.

Het lokale bestuur bepaalt zelf hoe het de drie functies (informatiefunctie, loketfunctie en doorverwijsfunctie) van het Sociaal Huis invult. Er geldt geen uniform model van Sociaal Huis in Vlaanderen. Om een beter zicht te krijgen op de diversiteit van het Sociaal Huis in Vlaanderen werd in het voorjaar van 2009 aan de lokale besturen een vragenlijkst voorgelegd. De resultaten van deze bevraging vindt u in het rapport (pdf, 156 kB) dat de afdeling Welzijn en Samenleving opstelde.

De website rechtenverkenner.be (nieuw venster) kan een belangrijk instrument zijn in het sociaal huis. Deze website biedt de mogelijkheid om sociale voordelen en tegemoetkomingen op te zoeken. De rechtenverkenner bundelt premies en tegemoetkomingen die verband houden met de sociale grondrechten op federaal, Vlaams, provinciaal en lokaal niveau. Naast actuele informatie over de sociale rechten, wordt via een koppeling met de interprovinciale sociale kaart (nieuw venster) gericht doorverwezen naar dienstverlenende actoren. In augustus 2009 zijn 233 lokale besturen vertegenwoordigd in de rechtenverkenner en staan in totaal een 1.600-tal rechten online.

Op de VVSG-trefdag, op 6 mei 2010 te Gent, werd het charter en de scan toegankelijke lokale dienst- en hulpverlening gelanceerd.
Het charter is een intentieverklaring over de basisprincipes van toegankelijke dienst- en hulpverlening in de gemeente. Lokale besturen worden uitgenodigd om zich te engageren om deze principes in de praktijk te brengen en het charter te ondertekenen en bekend te maken bij de burger, bij hun medewerkers en bij de beleidsverantwoordelijken. De toegankelijkheidsscan is een zelfevaluatie-instrument dat het lokaal bestuur toelaat om de lokale dienst- en hulpverlening van dichterbij te bekijken vanuit toegankelijkheidsperspectief. De VVSG ontwikkelde op basis van de opmerkingen van medewerkers van lokale besturen en op basis van twee tests (in OCMW en gemeente Zandhoven en in OCMW Gent) een handleiding (word, 890 kB).


 
 
 


Developed by RealDolmen