Normaal LettertypeGroter LettertypeGrootste Lettertype
U bent hier:

Nieuws

  
Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin liet het fenomeen van gezinsdrama’s in Vlaanderen onder de loep nemen. Hubert Van Puyenbroeck maakte een rapport op met aanbevelingen voor het beleid.
RSS
Er zijn verschillende diensten waar je als slachtoffer terecht kan.
Er wordt een nieuwe oproep gelanceerd tot het indienen van voorstellen tot erkenning en financiering van een Steunpunt voor Beleidsrelevant Onderzoek, voor het thema Welzijn, Volksgezondheid en Gezin.
Heb jij een bachelor- of masterproef in het academiejaar 2014-2015 geschreven met als thema Onlinehulp voor welzijn of gezondheid? Dien nu in en maak kans op de eerste Vlaamse scriptieprijs onlinehulp.
Minister Jo Vandeurzen noemt in zijn beleidsbrief de prioriteiten voor de periode 2015-2016. Deze beleidsbrief wordt besproken in de Commissie Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebeleid.
Developed by RealDolmen