Normaal LettertypeGroter LettertypeGrootste Lettertype
U bent hier:

Het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden (VIPA)

Als agentschap van de Vlaamse overheid verleent het VIPA financiële steun aan welzijns- en gezondheidsvoorzieningen die infrastructuurwerken willen uitvoeren. Dat maakt het mogelijk voorzieningen aan te bieden die betaalbaar zijn en tegelijk beantwoorden aan de hedendaagse eisen inzake woon- en zorgcomfort.

Concreet komen volgende sectoren in aanmerking voor financiële steun van het VIPA:

  • algemeen welzijnswerk
  • bijzondere jeugdbijstand
  • gezinnen met kinderen
  • ouderen- en thuiszorgondersteunende voorzieningen
  • personen met een handicap
  • pleegzorg (meer info)
  • preventieve en ambulante gezondheidszorg
  • verzorgingsvoorzieningen

 

Om aanvragers die zich heden in de ontwerpfase van hun kinderopvanglocatie bevinden duidelijkheid te geven, publiceren we hier de normen van het in opmaak zijnde VIPA-sectorbesluit, onder voorbehoud van goedkeuring door de Vlaamse Regering.
De resultaten van de bevraging i.v.m. de éénmalige uitbetaling van de alternatieve investeringssubsidies zijn bekend. Er is ook meer informatie over de verdere werkwijze hierover.
Conform de resolutie van het Vlaams Parlement van 19 juni 2013 kunnen sinds 1 januari 2015 ouderenvoorzieningen geen VIPA-dossiers voor investeringssusbsidies meer indienen.
Developed by RealDolmen