Normaal LettertypeGroter LettertypeGrootste Lettertype
U bent hier:
 
 

Kunstprojecten

 

 

Met deze rubriek brengen we enkele voorbeelden van kunstintegratie-projecten en schetsen we een beeld van de mogelijkheden van een kunstopdracht. Met de getoonde projecten willen we inspireren, een eerste aanzet zijn en een richting geven.  

Wat kan kunst betekenen voor de gebruikers van de zorgsector? Kunst kan inspelen op de nood aan zorg van mensen. Kunst kan de betrokkenheid van de bewoners verhogen door tegemoet te komen aan hun interesses, hun leefwereld, hun gevoelens, …  Ze kan aanzetten tot bezinning bijv. door de inrichting van een stille ruimte. Kunst kan mensen zowel bewust als onbewust bereiken.
 
Met het kunst-integratieproject kunnen de voorzieningen, het personeel en de bewoners samen een traject doorlopen waar tal van vragen gesteld worden: waar staat de voorziening voor, wat is haar visie en hoe kan het kunstwerk deze visie uitstralen en vorm geven?
  
De voorgestelde kunstprojecten tonen aan dat er evenveel mogelijkheden zijn om een kunstopdracht in te vullen als er visies zijn.

Geïntegreerde kunstprojecten
 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Christel Embrechts
-    tel.: 02-553 75 17
 
 
 
Developed by RealDolmen