Normaal LettertypeGroter LettertypeGrootste Lettertype
U bent hier:
 
 

Life cycle cost analyse

Life cycle cost analyse (LCCA) impliceert dat men de totale kost bekijkt voor het realiseren, het uitbaten, het onderhouden en het eventueel van de hand doen van het patrimonium over een bepaalde periode (levenscyclus).  Het VIPA wenst zijn klanten een instrument aan te bieden om hen toe te laten verantwoorde keuzes te maken bij het ontwerp en de keuze van systemen voor de realisatie van hun bouwproject. Met de introductie van de life cycle cost analyse wil het VIPA het bouwheerschap van haar klanten versterken.  Studies leren ons immers dat het loont om verstandig (en soms meer) te investeren met aandacht voor de toekomstige kosten voor uitbating en onderhoud.

Loopafstanden en ramen
asro_1_s.pngIn opdracht van het Kenniscentrum WVG en het VIPA heeft het departement Architectuur, Stedenbouw en Ruimtelijke Ordening (ASRO) van de Katholieke Universiteit Leuven een instrument ontwikkeld met als doel op termijn de techniek life cycle cost analyse te introduceren bij VIPA-projecten. 

De opdracht omvatte de ontwikkeling van een generiek kader en de uitwerking van 2 concrete cases: een eerste case handelde over de relatie tussen het bouwconcept en de loopafstanden in het gebouw en een tweede case betrof de keuze voor ramen in hout, PVC of aluminium.

Handleiding rekenblad Life cycle cost analyse (PDF)
Rekenblad Life cycle cost analyse (excel)
Eindrapport Life cycle cost analyse (PDF)

Bouwschillen en energievoorziening

In samenwerking met het IWT ontwikkelde het VIPA een rekenblad, de zogenaamde LCC-module, dat combinaties van bouwschillen met verschillende isolatiewaarden en verschillende mogelijke energievoorzieningen met elkaar vergelijkt. Het rekenblad genereert een raming van de life cycle cost over een looptijd van 20 jaar voor de alternatieven die het rekenblad met elkaar vergelijkt.  

 
Om deze LCC-module te testen en verder te verfijnen, wordt ze tot eind dit jaar getest op de 5 projecten die in het kader van de pilootprojecten zorg zijn geselecteerd. 
 
 
 
Developed by RealDolmen