Normaal LettertypeGroter LettertypeGrootste Lettertype
U bent hier:
 
 

Coëfficiënt voor de berekening van de gebruikstoelage

De coëfficient voor de berekening van het bedrag van de gebruikstoelage verstrekt door het VIPA bedraagt 7,7696 %. Deze coëfficiënt geldt voor de dossiers waarvoor, in de periode van 24 december 2008 tot aan de inwerkingtreding van de nieuwe coëfficiënt die bepaald wordt in december 2009, een bevel werd gegeven tot aanvang van de werken of van het plaatsen van de bestelling. 

De coëfficiënt wordt jaarlijks door de Vlaamse minister in de loop van de maand
december bepaald en wordt berekend op basis van de volgende formule:
                                R
Coëfficiënt = -------------------- met R = referentierentevoet
                      1 – (1 / (1 + R))20

De referentierentevoet wordt jaarlijks in december aangeleverd door het
beleidsdomein Financiën en Begroting op basis van een 10-jarige OLO en stemt
overeen met het rekenkundige gemiddelde van de noteringen tijdens de periode
1 september tot en met 30 november, verhoogd met 15 basispunten.

De regelgeving hieromtrent vindt u hier.


 

 
 
 
Developed by RealDolmen