Normaal LettertypeGroter LettertypeGrootste Lettertype
U bent hier:

Nieuws

  
VIPA vestigt er graag de aandacht op dat nieuwe erkenningsvoorwaarden voor infrastructuur zijn uitgewerkt. De omzetting ervan in regelgeving is momenteel bezig; vandaar dat de versie die u hier vindt op de documenten aangeduid wordt als concept.
Met de Prijs Wivina Demeester wil het Team Vlaams Bouwmeester een hoogstaand stedenbouwkundig, landschappelijk en architecturaal kwaliteitsbeleid bij overheden aanmoedigen.
Zoals eerder gecommuniceerd, werd er voor de sector ouderenzorg geopteerd om –in uitvoering van de resolutie van het Vlaams Parlement en in dialoog met de sector- een forfaitair systeem te ontwikkelen, binnen de beschikbare budgettaire marges.
Hoe energie-efficiënte, comfortabele en veilige woonzorgcentra betaalbaar bouwen? Een seminarie van Agoria's business community 'Building Technology' en VIPA.
Momenteel wordt een E-peil berekend voor nieuwe en ingrijpend gerenoveerde woongebouwen, kantoren en scholen (volgens de EPW of EPU-rekenmethode), maar niet voor de zogenoemde ASB.
Nadat het VIPA in 2015 geconfronteerd werd met de nood tot bijsturing van het investeringsbeleid, maakt de Vlaamse Regering dit jaar 100 miljoen euro extra vrij voor investeringen in zorg- en welzijnsinfrastructuur.
Op 18 december 2015 heeft de Vlaamse Regering het Koninklijk Besluit over de vaststelling en de vereffening van het budget van financiële middelen (BFM) van de ziekenhuizen definitief gewijzigd.
De Vlaamse Regering keurde op 15 januari 2016 het wijzigingsbesluit m.b.t. de nieuwe VIPA-procedure van de klassieke financiering goed. Hier geven wij u er graag meer informatie over.
De bouwindex 2016 voor de VIPA-sectoren bedraagt 1,56503.
De nieuwe coëfficiënt voor de berekening van het bedrag van de gebruikstoelage verstrekt door het VIPA i.k.v. rechtstreekse financiering bedraagt 5,5987%. Deze i.k.v. onrechtstreekse financiering bedraagt 5,3188%.
Developed by RealDolmen