Normaal LettertypeGroter LettertypeGrootste Lettertype
U bent hier:

Nieuws

  
Het VIPA stelt de Inspiratiebundel toegankelijkheid van voorzieningen voor personen met een handicap voor.
De toelichting bij het besluit van 9 december 2011 m.b.t. de brandveiligheid van ouderenvoorzieningen en centra voor herstelverblijf is geactualiseerd.
De Vlaamse Regering keurde op 11 september 2015 het besluit m.b.t. éénmalige subsidiebetaling definitief goed. Indien u nog een aanvraag wenst in te dienen, dan dient die ons ten laatste op 30 september 2015 te bereiken.
De LCC-module die combinaties van bouwschillen met verschillende isolatiewaarden en verschillende mogelijke energievoorzieningen met elkaar vergelijkt kreeg een update.
Wij ervaren dat bij het opstellen van de opdracht-documenten door de ontwerpers en architecten de wetgeving overheidsopdrachten niet altijd even nauwkeurig zou worden toegepast.
In het verlengde van de communicatie van eind oktober 2014 willen we u met deze berichtgeving een actuele stand van zaken geven.
Het ontwerpbesluit voor de éénmalige subsidiebetaling werd intussen principieel goedgekeurd op de Vlaamse Regering.
Developed by RealDolmen