Normaal LettertypeGroter LettertypeGrootste Lettertype
U bent hier:

Nieuws

  
Gelet op de beperkte beschikbare middelen voor de dossiers in alternatieve procedure, is het noodzakelijk om bijkomende criteria te bepalen voor de dossiers die in de eerste helft van 2014 in aanmerking komen voor een principieel akkoord.
Eerstdaags zal er worden gecommuniceerd over de criteria die gehanteerd worden voor de dossiers die nog deze legislatuur (eerste jaarhelft van 2014) op de coördinatiecommissie worden besproken.
Op maandag 10 maart 2014 organiseerde het VIPA een stakeholders-bevraging voor de Duurzaamheidsmeter Zorg.
In uitvoering van verschillende besluiten zijn er grondige wijzigingen doorgevoerd in de sector van de bijzondere jeugdbijstand die recent en de komende maanden repercussies hebben voor het VIPA.
De langverwachte nieuwe versie van de toelichting BVR 9 december 2011 over brandveiligheid ouderen-voorzieningen is beschikbaar.
Developed by RealDolmen