Normaal LettertypeGroter LettertypeGrootste Lettertype
U bent hier:

Nieuws

  
Deze lijst bevat projecten die potentieel in aanmerking komen voor betoelaging voor zover ze een positief advies van de VIPA-coördinatiecommissie verkrijgen en ze ook voldoen aan de ontvankelijkheidsvoorwaarden.
De Vlaamse Regering keurde op 15 januari 2016 het wijzigingsbesluit m.b.t. de nieuwe VIPA-procedure van de klassieke financiering goed. Hier geven wij u er graag meer informatie over.
De bouwindex 2016 voor de VIPA-sectoren bedraagt 1,56503.
Om de impact van de persoonsvolgende financiering op de infrastructuurbetoelaging in kaart te brengen en te onderzoeken, wordt begin 2016 overleg met de sector opgestart. In afwachting vraagt het VIPA om geen nieuwe dossiers in te dienen.
Nadat het VIPA in 2015 geconfronteerd werd met de nood tot bijsturing van het investeringsbeleid, maakt de Vlaamse Regering dit jaar 100 miljoen euro extra vrij voor investeringen in zorg- en welzijnsinfrastructuur.
Sinds 1 januari 2016 is het bouwtechnisch team van VIPA versterkt met 2 nieuwe adviseurs.
De nieuwe coëfficiënt voor de berekening van het bedrag van de gebruikstoelage verstrekt door het VIPA i.k.v. rechtstreekse financiering bedraagt 5,5987%. Deze i.k.v. onrechtstreekse financiering bedraagt 5,3188%.
Het VIPA stelt de Inspiratiebundel toegankelijkheid van voorzieningen voor personen met een handicap voor.
De Vlaamse Regering keurde op 13 november 2015 het nieuwe VIPA-procedurebesluit voor de klassieke financiering principieel goed. Momenteel ligt het ontwerp van besluit ter advisering voor bij de Raad van State.
De Vlaamse Regering keurde op 11 september 2015 het besluit m.b.t. éénmalige subsidiebetaling definitief goed. Indien u nog een aanvraag wenst in te dienen, dan dient die ons ten laatste op 30 september 2015 te bereiken.
Developed by RealDolmen