Normaal LettertypeGroter LettertypeGrootste Lettertype
U bent hier:

Nieuws

  
Het ontwerpbesluit voor de éénmalige subsidiebetaling werd intussen principieel goedgekeurd op de Vlaamse Regering.
De resultaten van de bevraging i.v.m. de éénmalige uitbetaling van de alternatieve investeringssubsidies zijn bekend. Er is ook meer informatie over de verdere werkwijze hierover.
Conform de resolutie van het Vlaams Parlement van 19 juni 2013 kunnen sinds 1 januari 2015 ouderenvoorzieningen geen VIPA-dossiers voor investeringssusbsidies meer indienen.
Voor elk project met een principieel akkoord in de alternatieve subsidiëring kan nu worden gekozen om het openstaand kapitaalsaldo van de subsidies ineens te laten uitbetalen.
Developed by RealDolmen