Normaal LettertypeGroter LettertypeGrootste Lettertype
U bent hier:
 
 

Overheidsopdrachten

Alle initiatiefnemers die een aanvraag tot investeringssubsidies- en/of waarborg bij het VIPA indienen, moeten de principes van de wet op de overheids-opdrachten toepassen. Meer uitleg over deze principes en de relevante regel-geving hierover vindt u op de website van het Departement Bestuurszaken van de Vlaamse Overheid.

Aanvragers die een aanvraag tot investeringssubsidies- en/of waarborg bij het VIPA indienen via de procedure van de klassieke financiering, kunnen een gunningsadvies vragen. Hierbij gaat het VIPA na of de gunningsaanvraag conform de wet op de overheidsopdrachten is gebeurd. Dit advies is, in tegenstelling tot vroeger, evenwel geen verplichting.

Bij aanvragers die een aanvraag tot investeringssubsidies- en/of waarborg bij het VIPA indienen via de procedure van de alternatieve financiering, wordt de toepassing van de principes van de wet op de overheidsopdrachten nagegaan bij de controle van de aanvragen van de gebruikstoelage.

 
 
 
Developed by RealDolmen