Normaal LettertypeGroter LettertypeGrootste Lettertype
U bent hier:
 
 

Overheidsopdrachten

Alle initiatiefnemers die een aanvraag tot investeringssubsidies- en/of waarborg bij het VIPA indienen, moeten de principes van de wet op de overheids-opdrachten toepassen. Meer uitleg over deze principes en de relevante regel-geving hierover vindt u op de website van het Departement Bestuurszaken van de Vlaamse Overheid.

Klassieke financiering
Aanvragers die een aanvraag tot investeringssubsidies- en/of waarborg bij het VIPA indienen via de procedure van de klassieke financiering, kunnen een gunningsadvies vragen. Hierbij gaat het VIPA na of de gunningsaanvraag conform de wet op de overheidsopdrachten is gebeurd. Dit advies is, in tegenstelling tot vroeger, evenwel geen verplichting.


Alternatieve financiering
Bij aanvragers die een aanvraag tot investeringssubsidies- en/of waarborg bij het VIPA indienen via de procedure van de alternatieve financiering, wordt de toepassing van de principes van de wet op de overheidsopdrachten nagegaan bij de controle van de aanvragen van de gebruikstoelage.

Wegwijs in overheidsopdrachten
De afdeling overheidsopdrachten (Bestuurszaken) ontwikkelde een handig E-draaiboek, om u wegwijs te maken in de regelgeving en de toepassing ervan. 

Het digitale instrument is verdeeld in verschillende rubrieken:
- Wet- en regelgeving met een overzicht van de Belgische regelgeving 
   overheidsopdrachten
- Toelichting bij de verschillende artikels en hun toepassing
- Definities met een overzicht van veelvoorkomende begrippen in de wetgeving
- Stappenplan om u van begin tot einde te begeleiden bij het plaatsen van uw opdracht
- Modellen van formulieren, brieven, … aanpasbaar aan uw specifieke situatie

 
 
 
Developed by RealDolmen