Normaal LettertypeGroter LettertypeGrootste Lettertype
U bent hier:
 
 

Publiek Private Samenwerking (PPS)

Opdracht VIPA

Eén van de kerntaken van het VIPA is instaan voor de coördinatie, de sturing en de regie van publiekpublieke en publiek-private samenwerking inzake de infrastructuur voor persoonsgebonden aangelegenheden. Tevens faciliteert en coördineert het VIPA in nauwe samenwerking met het Kenniscentrum PPS van de Vlaamse overheid de realisatie van nieuwe PPS-projecten.

PPS mogelijk bij VIPA

Op 1 juli 2011 is het besluit van de Vlaamse Regering van 18 maart 2011 in werking getreden.  Dit besluit maakt publiek private samenwerking (PPS) binnen het VIPA-toepassingsgebied concreet mogelijk en geeft zo uitvoering aan het decreet van 12 februari 2010 tot wijziging van het VIPA-decreet van 23 februari 1994.
 

De decreetswijziging heeft op de eerste plaats als doel het faciliteren van de subsidiëring van projecten in de sector van de persoonsgebonden aangelegenheden die onder de vorm van een publiek-private samenwerking (of DBFM) worden opgezet en uitgevoerd en waarbij de voorziening niet noodzakelijk als bouwheer van het project optreedt.

Welke zijn de verschilpunten tussen de gewone alternatieve financiering en de alternatieve financiering met PPS?

 
 
 
Developed by RealDolmen