Normaal LettertypeGroter LettertypeGrootste Lettertype
U bent hier:
 
 

Ouderen en thuiszorg

De sector van de ouderen- en thuiszorg bevat volgende voorzieningen:

  • woonzorgcentra
  • lokale dienstencentra
  • regionale dienstencentra
  • dagverzorgingscentra
  • centra voor kortverblijf

OPGELET!

Vanaf 1 januari 2015:

kunnen woonzorgcentra en centra voor kortverblijf geen 
   dossier
voor VIPA-investeringssubsidies meer indienen.

- Lokale en regionale dienstencentra kunnen nog wél een dossier voor VIPA-
   investeringssubsidies indienen
.

Dagverzorgingscentra kunnen opnieuw een aanvraag indienen vanaf 20/03/2016.

Voor meer info klikt u hier.
NIEUWE INFRASTRUCTURELE ERKENNINGSNORMEN


VIPA vestigt er graag de aandacht op dat nieuwe erkenningsvoorwaarden voor infrastructuur zijn uitgewerkt. De omzetting ervan in regelgeving is momenteel bezig; vandaar dat de versie die u hier vindt op de documenten aangeduid wordt als concept.

 De nieuwe erkenningsvoorwaarden voor infrastructuur zullen van toepassing zijn op nog te ontwerpen voorzieningen, capaciteitsuitbreidingen van voorzieningen of verbouwingen. Met ‘nog te ontwerpen voorzieningen, capaciteitsuitbreidingen van voorzieningen of verbouwingen’ wordt bedoeld: alle te bouwen of te verbouwen woonzorgcentra en centra voor kortverblijf of delen ervan waarvoor op datum van inwerkingtreding van het nieuw regelgevend kader m.b.t. de infrastructuurnormen nog geen stedenbouwkundige vergunning voor de geplande bouwwerkzaamheden is aangevraagd.


 
 
 
Developed by RealDolmen