Normaal LettertypeGroter LettertypeGrootste Lettertype
U bent hier:
 
 

Toegankelijkheid van welzijns- en gezondheids-voorzieningen

De Vlaamse overheid streeft naar een inclusieve benadering van een toegankelijke samenleving.  Dit betekent dat we bij elk aspect van de samenleving kijken hoe men ervoor kan zorgen dat de burgers zo maximaal en zo normaal mogelijk kunnen participeren.  In de infrastructuur van welzijns- en gezondheidsvoorzieningen vertaalt dit zich onder andere in de fysieke toegankelijkheid van een gebouw, niet enkel voor de gebruikers, maar ook voor de bezoekers en het personeel van deze voorzieningen.  

 

De bestaande regelgeving biedt een kader voor de toegankelijkheid van de publieke ruimten van een gebouw, maar niet voor de private ruimten, zoals een woonzorg- of ziekenhuiskamer en de sanitaire ruimten zoals badkamers.  Welzijns- en gezondheids-voorzieningen vragen evenwel een doorgedreven toegankelijkheid van het publieke gedeelte én de private ruimten. 

 

Daarom heeft het VIPA het initiatief genomen om samen met Enter vzw per sector een inspiratiebundel te ontwikkelen, zodat we aanbevelingen en oplossingen kunnen aanbieden die op maat gesneden zijn van de verschillende sectoren. De inspiratie-bundels staan zowel in pdf-vorm als in website-vorm ter beschikking.  De website-vorm laat u toe eenvoudig in de bundels te navigeren, naargelang uw specifieke behoeftes en interesses.

 

Ga naar de inspiratiebundel per sector op de website:

 - Inspiratiebundel toegankelijkheid woonzorgcentra (incl. aanbevelingen dementie)
 - Inspiratiebundel toegankelijkheid ziekenhuizen

Download de integrale inspiratiebundel per sector (pdf-formaat):
 - Inspiratiebundel toegankelijkheid woonzorgcentra (incl. aanbevelingen dementie)
 - Inspiratiebundel toegankelijkheid ziekenhuizen
 - Inspiratiebundel toegankelijkheid voorzieningen preventieve en ambulante gezondheidszorg

 - Inspiratiebundel toegankelijkheid voorzieningen gezinnen met kinderen
 - Inspiratiebundel toegankelijkheid voorzieningen algemeen welzijnswerk
 - Inspiratiebundel toegankelijkheid voorzieningen bijzondere jeugdbijstand
 - Inspiratiebundel toegankelijkheid voorzieningen personen met een handicap


Download de inspiratiefolder per sector (pdf-formaat):
- Inspiratiefolder toegankelijkheid voorzieningen preventieve en ambulante gezondheidszorg
- Inspiratiefolder toegankelijkheid gezinnen met kinderen
- Inspiratiefolder toegankelijkheid voorzieningen algemeen welzijnswerk
- Inspiratiefolder toegankelijkheid voorzieningen bijzondere jeugdbijstand

Aanbevelingen en regelgeving toegankelijkheid

Sinds 1 maart 2010 is de Vlaamse regelgeving met betrekking tot toegankelijkheid van publieke gebouwen van kracht.  Deze regelgeving stelt eisen aan het publieke deel van publiek toegankelijke gebouwen. Ook welzijns- en gezondheidsvoorzieningen vallen hieronder. Meer detailinformatie over de regelgeving, alsook algemene aanbevelingen voor toegankelijkheid in alle publieke gebouwen kan je terugvinden op:

www.toegankelijkgebouw.be

 

Voor concrete vragen over de regelgeving en het toepassingsgebied voor welzijns- en gezondheidsvoorzieningen kan je ook rechtstreeks terecht bij Enter vzw, Vlaams Expertisecentrum Toegankelijkheid.

 

Toegankelijkheid en duurzaamheid

De toegankelijkheid van welzijns- en gezondheidsvoorzieningen kadert ook in een bredere visie op duurzaamheid.  Het vormt dan ook een onderdeel van de criteria duurzaamheid.  Op die manier is het momenteel al een element bij de beoordeling van de individuele investeringsdossiers.

 
 
 
Developed by RealDolmen