Normaal LettertypeGroter LettertypeGrootste Lettertype
U bent hier:
 
 

Waarborg

! Wet overheidsopdrachten verplicht vanaf 50% overheidssubsidies (info)!

 

Voorzieningen van het algemeen welzijnswerk die een aanvraag voor het verkrijgen van investeringssubsidies hebben ingediend in de VIPA-procedure, kunnen ook in aanmerking komen voor een investeringswaarborg.

 

Voor deze aanvragers geldt de waarborgverlening in de klassieke financiering.

De klassieke investeringswaarborg bedraagt maximaal 2/3de van de investeringssubsidie. Deze waarborg heeft enkel betrekking op het effectief uitstaande kapitaalsaldo en op de vervallen intresten, met uitzondering van de moratoire intresten en de intercalaire intresten.

Het effectief uitstaande kapitaalsaldo komt in aanmerking voor de investeringswaarborg voor zover het niet hoger is dan het effectief uitstaande kapitaalsaldo dat zou overblijven bij een annuïteitenlening met constante rentevoet.

De toepasselijke rentevoet voor de berekening van de gewaarborgde intresten komt ten hoogste overeen met het rendement van lineaire obligaties (OLO's) op tien jaar zoals berekend door het Rentefonds en gepubliceerd op Reuters pagina SRF/OLOYIELD of opvolgers en in De Tijd, op de datum waarop de financieringsovereenkomst gesloten is, te verhogen met vijftien basispunten.

In geval van contractuele herziening van de rentevoet wordt de datum waarop de financieringsovereenkomst gesloten is, vervangen door de datum van de laatste contractuele rentevoetherziening.

Als voornoemde data niet op een bankwerkdag vallen, wordt de datum van de eerstvolgende bankwerkdag in aanmerking genomen.

 
 
 
Developed by RealDolmen