Normaal LettertypeGroter LettertypeGrootste Lettertype
U bent hier:
 
 

Waarborg

! Wet overheidsopdrachten verplicht vanaf 50% overheidssubsidies (info)!

 

Voorzieningen van het algemeen welzijnswerk die een aanvraag voor het verkrijgen van investeringssubsidies hebben ingediend in de VIPA-procedure, kunnen ook in aanmerking komen voor een investeringswaarborg.

 

Voor deze aanvragers geldt de waarborgverlening in de klassieke financiering.

De klassieke investeringswaarborg bedraagt maximaal 2/3de van de investeringssubsidie. Deze waarborg heeft enkel betrekking op het effectief uitstaande kapitaalsaldo en op de vervallen intresten, met uitzondering van de moratoire intresten en de intercalaire intresten.

Het effectief uitstaande kapitaalsaldo komt in aanmerking voor de investeringswaarborg voor zover het niet hoger is dan het effectief uitstaande kapitaalsaldo dat zou overblijven bij een annuïteitenlening met constante rentevoet.

Belangrijk: De Europese statistische autoriteiten nopen ons ertoe om kritischer om te springen met de waarborg. Vandaar dat er enkel een waarborg zal verleend worden als die een noodzaak vormt om de lening te bekomen.
Die noodzaak wordt objectief getoetst op basis van de cashflowdekking van de aflossingen. Een hoge cashflowdekking vormt op zich al een voldoende garantie tot terugbetaling van de lening, zodat een bijkomende waarborg niet meer vereist is. We houden daarbij ook rekening met de schaalgrootte van de rechtspersonen. Bij kleinere rechtspersonen wordt een hogere cashflowdekking toegelaten omdat eventuele tegenvallers zwaarder doorwegen door het gebrek aan diversificatie van de activiteiten.  Ook zal een voldoende lange periode genomen worden om de cashflowdekking te meten.
In bepaalde gevallen zullen we de waarborg dienen te weigeren. Hiervoor vragen we in de eerste plaats uw begrip. Ten tweede willen we erop wijzen dat dit niet noodzakelijk een negatieve boodschap is. Integendeel, in de brief zullen we duidelijk argumenteren dat  dit te wijten is aan de ruime cashflowdekking en de sterke financiële gezondheid. Ook biedt het u de mogelijkheid om zekerheden te laten vestigen (voor de financiering van het project), zonder dat VIPA ook bijkomende zekerheden moet nemen. Beide elementen versterken ongetwijfeld verder uw onderhandelingspositie ten aanzien van de financiers.
We beogen hiermee de waarborgpositie verder goed te beheersen en de continuïteit van het waarborgsysteem zelf te verzekeren.
 
 
 
Developed by RealDolmen