Normaal LettertypeGroter LettertypeGrootste Lettertype
U bent hier:
 
 

Financieel infoweb voor organisaties gesubsidieerd door de afdeling Welzijn en Samenleving

Hier vinden de erkende en gesubsidieerde voorzieningen informatie over de regels van boekhouding en subsidiëring. Naast de regelgeving en de financiële richtlijnen zijn er ook links naar een aantal sites met aanvullende boekhoudkundige informatie. Aangezien binnen de afdeling Welzijn en Samenleving vele voorzieningen opgericht zijn als een vereniging zonder winstoogmerk, wordt aan de vzw-regelgeving bijzondere aandacht geschonken.

Boekhouding

Elke erkende of gesubsidieerde voorziening voert de boekhouding volgens het eigen statuut. Vzw’s volgens de vzw-regelgeving, OCMW’s volgens de regelgeving voor OCMW’s en de ondernemingen volgens de regels voor ondernemingen.

Basisregelgeving

De regels over de boekhouding en het financieel verslag voor welzijns- en gezondheidsvoorzieningen vindt u in het besluit van de Vlaamse regering betreffende de boekhouding en het financieel verslag voor de voorzieningen in bepaalde sectoren van het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin (nieuw venster).

Financieel jaarverslag

Organisaties of voorzieningen dienen op basis van hun boekhouding jaarlijks een financieel verslag op te stellen. Dit doet men volgens de sectorspecifieke boekhoudkundige regels, zoals bijv. de vzw-regelgeving. De basis van het financieel verslag is meestal een vereenvoudigde of een dubbele boekhouding.

Organisaties of voorzieningen die een vereenvoudigde boekhouding voeren, maken jaarlijks een financieel verslag op dat bestaat uit een staat van het vermogen en een staat van ontvangsten en uitgaven, opgesplitst per activiteitencentrum. In een bijlage leggen de voorzieningen uit hoe de ontvangsten en uitgaven verdeeld zijn over de activiteitencentra.

Organisaties of voorzieningen die een dubbele boekhouding voeren maken jaarlijks een financieel verslag op dat bestaat uit de goedgekeurde jaarrekening van de rechtspersoon of de natuurlijke persoon die de voorziening opricht. Naast de jaarrekening omvat het financieel verslag de resultatenrekening, opgesplitst per activiteitencentrum. In een bijlage leggen de voorzieningen uit hoe de kosten en opbrengsten verdeeld zijn over de activiteitencentra.

Organisaties die een andere boekhouding volgen dan de vereenvoudigde of dubbele boekhouding maken jaarlijks per voorziening een financieel verslag op, dat bestaat uit een uittreksel uit de rekening van de rechtspersoon met alle rekeningen die betrekking hebben op de voorziening.

Links

Vlaams studie- en documentatiecentrum voor v.z.w’s (nieuw venster)
Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten (IAB) (nieuw venster)
Instituut van de Bedrijfsrevisoren (nieuw venster)
BeroepsInstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten (BIBF) (nieuw venster)
Commissie voor Boekhoudkundige Normen (nieuw venster)
Balanscentrale (nieuw venster)
Nationale Bank van België (nieuw venster)
Vlaamse Codex (nieuw venster)
Belgisch Staatsblad (nieuw venster)
Kruispuntbank van de wetgeving (nieuw venster)
Federale Overheidsdienst Justitie (nieuw venster)

 
 
 
Developed by RealDolmen