Normaal LettertypeGroter LettertypeGrootste Lettertype
U bent hier:
 
 

Integrale gezinszorg

De centra voor integrale gezinszorg (CIG) bieden hulp aan gezinnen en gezinsleden met ernstige opvoedingsproblemen. De begeleiding richt zich op het gezin als geheel. De mogelijkheid bestaat om een geheel gezin residentieel op te vangen. De hulpverlening bestaat uit intensieve opvoedingshulp en gezinszorg en grijpt in op dieperliggende problemen dan dat gezinsondersteuning en opvoedingsondersteuning dit doen. De centra voor integrale gezinszorg hebben ook een specifiek begeleidingsaanbod voor tienerouders.

De begeleiding gebeurt steeds met het oog op een betere maatschappelijke integratie door middel van gezinszorg en opvoedingshulp. Belangrijke pijlers in de begeleiding zijn de kinderwerking en de kindbegeleiding, de ouderbegeleiding en de training van de ouderlijke vaardigheden.

Daarnaast wordt ook aandacht besteed aan het aanleren van zelfstandigheid op het vlak van huisvesting, huishoudelijke zorg, financiën en administratie, opleiding, werk, vrijetijdsbesteding, enz. Dit gevarieerde aanbod maakt de hulpverlening dan ook integraal. De realisatie van dit aanbod is mogelijk doordat de centra voor integrale gezinszorg met verschillende partners samenwerken.

De integrale benadering van de centra voor integrale gezinszorg zit ook vervat in de organisatie van de zorg. Zo is het mogelijk een trajectbegeleiding te bieden, van intake tot en met nazorg, georganiseerd in vier verschillende en onderling flexibel toegankelijke werkvormen: residentieel, semi-residentieel, ambulant en mobiel. Dit schept de mogelijkheid om samen met de andere partners een zorgaanbod te organiseren dat gericht is op stabiliteit en continuïteit voor de gezinnen.

De begeleiding focust op het gehele gezin. Zowel de ouders als de kinderen worden begeleid vanuit de zorg voor de komende generatie. Binnen het integrale hulpaanbod staat het belang van de kinderen in het gezin dan ook centraal.
 

Wat doet de afdeling Welzijn en Samenleving rond integrale gezinszorg?

De afdeling Welzijn en Samenleving erkent en subsidieert de centra voor integrale gezinszorg. Jaarlijks ontvangen deze centra een subsidie-enveloppe waarmee ze hun werking uitbouwen. De afdeling zorgt ook voor beleidsvoorbereidend en beleidsevaluerend werk zodat de centra in staat gesteld worden in te spelen op maatschappelijke evoluties.

 
 
 
Developed by RealDolmen