Normaal LettertypeGroter LettertypeGrootste Lettertype
U bent hier:

Nieuws

Indien u de nieuwsbrief van de afdeling Welzijn en Samenleving wenst te ontvangen, kunt u zich hier inschrijven.                                             
Dit verslag wil bijdragen tot de evaluatie van de effectieve uitoefening van de grondrechten die door armoede op de proef worden gesteld. Het formuleert eveneens aanbevelingen voor de verschillende overheden.
In december 2013 heeft de Gemengde Commissie van de Vlaamse Regering de opdracht gekregen om te starten met de voorbereiding van een nieuw strategisch plan waarin de doelstellingen, die opgenomen zijn in het decreet, verfijnd worden.
RSS
Op 14 maart keurde de Vlaamse Regering de implementatie van de armoedetoets binnen de Vlaamse overheid goed, geïntegreerd in de bestaande reguleringsimpactanalyse.
(Kinder)armoedebestrijding vraagt initiatieven in de hele samenleving en op alle niveaus. Het lokale niveau staat het dichtst bij de mensen en is vaak het best geplaatst om een antwoord te formuleren op hun noden.
In uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering van 21 juni 2013 betreffende het algemeen welzijnswerk zullen vanaf 1 januari 2014 11 centra voor algemeen welzijnswerk en 5 centra voor teleonthaal worden erkend.
De Vlaamse Regering keurde op vrijdag 13 december een besluit goed dat uitvoering geeft aan het decreet betreffende de organisatie van hulp- en dienstverlening aan gedetineerden van 8 maart 2013.
De Vlaamse Regering heeft op 6 december 2013 de eerste principiële goedkeuring gegeven voor de wijziging van diverse bepalingen in haar uitvoeringsbesluit bij het decreet tot erkenning en subsidiëring van de instellingen voor schuldbemiddeling
In het kader van het Planlastendecreet besliste de Vlaamse Regering op 29 november 2013 principieel tot opheffing van het uitvoeringsbesluit bij het decreet betreffende het lokaal sociaal beleid en
De Vlaamse Regering heeft op 29 november 2013 de eerste principiële goedkeuring gegeven voor de wijziging van diverse bepalingen van haar besluit betreffende de erkenning en subsidiëring van het maatschappelijk opbouwwerk.
Op 29 november 2013 heeft de Vlaamse Regering een wijziging goedgekeurd aan het besluit van de Vlaamse Regering 13 januari 2006 betreffende de boekhouding en het financieel verslag
In 2013 is, in opdracht van de Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, een onderzoek gevoerd naar de organisatie van het eerstelijnswelzijnswerk binnen een grootstedelijke context.
Vanaf januari 2014 gaat de afdeling Welzijn en Samenleving van start met een nieuwe afdelingsstructuur!
RSS
De armoedecijfers bij etnisch-culturele minderheden liggen enorm hoog. Tegelijk is de stem van deze mensen zelf heel erg afwezig in het maatschappelijke en politieke debat.
Sinds midden 2013 zijn enkele van de collega’s die werkzaam zijn in de gevangenissen betrokken bij een Europees cultureel project.
Op 21 november werden de resultaten bekend gemaakt van het behoefteonderzoek hulp- en dienstverlening aan gedetineerden van de gevangenis van Antwerpen.
Developed by RealDolmen