Normaal LettertypeGroter LettertypeGrootste Lettertype
U bent hier:
 
 

Opvoedingsondersteuning

Activiteiten voor opvoedingsondersteuning - financiële tegemoetkoming

Elke organisatie, vereniging of deelvereniging kan een forfaitaire financiële tegemoetkoming krijgen voor het organiseren van voorlichtingsactiviteiten en opleidings-, vormings- of trainingsreeksen i.v.m. opvoedingsondersteuning. Het gaat om activiteiten die tot doel hebben opvoedingsverantwoordelijken in staat te stellen kennis, inzichten en vaardigheden met betrekking tot de opvoeding van kinderen te verwerven of verder te ontwikkelen. Opvoedingsverantwoordelijken zijn b.v. ouders, grootouders, …
Activiteiten die georganiseerd worden voor professionelen komen niet in aanmerking voor subsidiëring.

Tot eind 2013 organiseerde de afdeling Welzijn en Samenleving de subsidiëring rond opvoedingsondersteuning. Vanaf 1 januari 2014 is dit echter in handen van de afdeling Preventieve Gezinsondersteuning van Kind en Gezin.

De voorwaarden voor subsidiëring blijven volledig ongewijzigd. De administratieve procedure werd echter wel vereenvoudigd. Op de website van Kind en Gezin vind je meer informatie over de voorwaarden tot subsidiëring, de procedure tot aanvraag subsidies en de linken naar de formulieren (aanvraag tot registratie, aanvraag subsidie voorlichtingsactiviteit, aanvraag subsidie OVT-reeks).

Met vragen kunt u voortaan per mail terecht op pgo.financieel@kindengezin.be of telefonisch bij Dominique Du Bois (02 533 14 71 - niet aanwezig op woensdag) of Sander De Crock (02 542 56 88).

Met vragen over de subsidie 2013 kunt u nog steeds bij ons terecht (zie contacteer). Subsidieaanvragen voor het werkjaar 2013 indienen is echter niet meer mogelijk.

 

 
 
 
Developed by RealDolmen