Normaal LettertypeGroter LettertypeGrootste Lettertype
U bent hier:
 
 

Samenlevingsopbouw

Door sociale uitsluiting en maatschappelijke achterstelling blijven nog veel mensen verstoken van hun grondrechten. Hun stem wordt niet gehoord. Ze leven vaak in stadswijken en dorpen waar de leefbaarheid in het gedrang komt (nieuw venster).

De sector samenlevingsopbouw ondersteunt maatschappelijk kwetsbare groepen. Samen met hen pakken buurtwerkers en opbouwwerkers gemeenschappelijke problemen aan die te maken hebben met grondrechten of de leefbaarheid in hun stad, buurt of streek. Voorbeelden van grondrechten waaraan gewerkt wordt, zijn het recht op behoorlijke huisvesting en het recht op maatschappelijke dienstverlening. De focus ligt op de verbetering van de kwaliteit van het leven en het samenleven. 

Regionale instituten voor Samenlevingsopbouw

Er is één Regionaal Instituut voor Samenlevingsopbouw per provincie en telkens één voor de steden Antwerpen, Brussel en Gent. De instituten ondersteunen de opbouwwerkers en buurtwerkers die werken aan lokale projecten. Verder verlenen zij advies en ondersteuning aan derden, zoals provinciale en lokale besturen.

Samenlevingsopbouw Vlaanderen

Samenlevingsopbouw Vlaanderen ondersteunt zowel de gesubsidieerde sector als initiatieven die werken in het perspectief van samenlevingsopbouw. Samenlevingsopbouw Vlaanderen ontwikkelt programma’s inzake vorming, training en opleiding. Nieuwe visies en werkinstrumenten worden uitgewerkt op basis van praktijkonderzoek en methodiekontwikkeling. De themawerking is o.a. gericht op de terreinen wonen en onderwijs. De organisatie biedt informatie en documentatie aan via een bibliotheek, publicaties, een website, een digitale nieuwsbrief en het tijdschrift TerZake.

Wat doet de afdeling Welzijn en Samenleving rond Samenlevingsopbouw?

De afdeling Welzijn en Samenleving erkent en subsidieert de regionale instituten voor samenlevingsopbouw en het ondersteuningsinstituut Samenlevingsopbouw Vlaanderen. De afdeling levert tevens beleidsvoorbereidend en beleidsevaluerend werk inzake samenlevingsopbouw.

Links

Regelgeving samenlevingsopbouw (nieuw venster) (maatschappelijk opbouwwerk)

Portaalsite voor samenlevingsopbouw (nieuw venster)

Samenlevingsopbouw Vlaanderen (nieuw venster)

Regionaal Instituut voor Samenlevingsopbouw (nieuw venster)

 
 
 
Developed by RealDolmen