Normaal LettertypeGroter LettertypeGrootste Lettertype
U bent hier:
 
 

Algemeen welzijnswerk

Het Algemeen Welzijnswerk biedt psychosociale hulp- en dienstverlening aan personen van wie de welzijnskansen bedreigd of verminderd worden. Dit kan het gevolg zijn van gebeurtenissen in de persoonlijke levenssfeer, problemen ten gevolge van gebeurtenissen in een context van criminaliteit of problemen van meervoudige kwetsbaarheid ten gevolge van een proces van sociale uitsluiting.
Het algemeen welzijnswerk helpt mensen om zich persoonlijk en sociaal te ontplooien, hun individuele en sociale rechten uit te oefenen, zodat ze een menswaardig leven kunnen leiden.

Het algemeen welzijnswerk wil:

1. de toegankelijkheid van de maatschappelijke basisvoorzieningen en de gespecialiseerde zorgvoorzieningen bevorderen en hun bereikbaarheid effectief helpen realiseren

2. problemen inzake sociale integratie en bevredigend persoonlijk functioneren voorkomen

3. oplossingen aanbieden voor de problemen van personen

Overzicht van de diensten

Het algemeen welzijnswerk wordt gerealiseerd door centra voor teleonthaal en centra voor algemeen welzijnswerk.

Centra voor algemeen welzijnswerk

De centra voor algemeen welzijnswerk bieden een antwoord op een veelheid aan vragen. De hulp- en dienstverlening in deze centra verstrekt informatie en advies en geeft begeleiding met betrekking tot de meeste levensdomeinen, al dan niet gekoppeld aan residentiële opvang (bed, bad, brood). U kunt er steeds terecht voor hulp op 'uw' maat.

De 11 centra voor algemeen welzijnswerk zijn verspreid over Vlaanderen en Brussel.
U vindt een overzicht van de centra onder de rubriek adressen.

Centra voor teleonthaal

Tele-onthaal is een telefonische hulpdienst die u bijstaat als u het op een bepaald moment moeilijk hebt in uw leven. U kunt er steeds uw verhaal kwijt aan een van de deskundige vrijwilligers. Anoniem en in vertrouwen.

U kunt Tele-onthaal op het telefoonnummer 106 bereiken, dag en nacht, 7 dagen op 7.

Omdat onlinecontact voor sommige mensen makkelijker is dan praten, is Tele-onthaal ook via het internet te bereiken. Via www.tele-onthaal.be bieden ze de kans om op geregelde tijdstippen in de week, een hulpverlenend gesprek te voeren met een van de vrijwilligers.

Wat doet de afdeling Welzijn en Samenleving rond algemeen welzijnswerk?

De afdeling Welzijn en Samenleving erkent en subsidieert de centra voor algemeen welzijnswerk, de centra voor teleonthaal en het Steunpunt Algemeen Welzijnswerk. Jaarlijks ontvangen deze organisaties een subsidie-enveloppe waarmee ze hun werking uitbouwen. De afdeling zorgt ook voor beleidsvoorbereidend en beleidsevaluerend werk zodat de centra in staat gesteld worden in te spelen op maatschappelijke evoluties.

 
 
 
Developed by RealDolmen