Bijzondere jeugdzorg: participatie van de jongere/context in de hulpverlening
12-3-2015

In 2014 werden de organisaties bijzondere jeugdzorg met verblijf en dagbegeleiding geïnspecteerd op de mate waarin jongeren en hun context kunnen participeren in de hulpverlening.

Proefinspecties in de kinderopvang
5-3-2015

Zorginspectie organiseerde proefinspecties n.a.v. de gewijzigde regelgeving in de kinderopvang. De bevindingen werden gepubliceerd in een beleidsrapport. Dat kunt u hier inkijken.

Fusie Zorginspectie en Departement WVG
17-12-2014

Het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin stelt het nieuwe organogram voor waarin Zorginspectie vanaf 1 januari 2015 zal verder bestaan als twee aparte afdelingen. E-mail, contactgegevens en huisstijl wijzigen eveneens.

Zorgtraject 2: de internistische patiënt
9-12-2014

Vanaf 2015 start Zorginspectie met de inspecties binnen het zorgtraject van de internistische patiënt. Op 11 december organiseerde Zorginspectie een communicatiemoment in de aanloop tot die inspectieronde. Alle info kan u hier terugvinden.

Vrijetijdsorganisaties erkend door het VAPH: resultaten inspectieronde
13-11-2014

Eind 2013 werd bij alle vrijetijdsorganisaties, erkend en gesubsidieerd door het VAPH, nagegaan of de werking voldoet aan de verschillende erkenningsvoorwaarden. Het syntheserapport bundelt de belangrijkste vaststellingen.

Rapport multidisciplinaire teams
13-11-2014

De multidisciplinaire teams werden geïnspecteerd in de periode april 2012 – september 2013, met focus op de minimale kwaliteitseisen. Zorginspectie bracht de bevindingen samen in een syntheserapport.

Centra voor integrale gezinszorg
24-10-2014

Sinds 1 januari 2014 werden de CIG toegevoegd aan de voorzieningen voor bijzondere jeugdzorg. Zorginspectie zal tussen 3/11/2014 en 31/01/2015 nagaan of ze voldoen aan de nieuwe voorwaarden. In het artikel vindt u het modelverslag.

Diensten voor pleegzorg
24-10-2014

Sinds 1 januari 2014 is er 1 dienst voor Pleegzorg per provincie. Zorginspectie zal tussen 3 november en 12 december 2014 nagaan of de nieuwe diensten voldoen aan de vergunningsvoorwaarden. In het artikel vindt u de documenten.

Proefinspecties in de groepsopvang en de gezinsopvang
13-8-2014

Na een intens voorbereidingsparcours organiseert Zorginspectie in de loop van augustus en september proefinspecties in de groepsopvang en de gezinsopvang. U leest hier meer over het verloop ervan.

Toezicht op het zorgtraject voor de chirurgische patiënt in de algemene ziekenhuizen
25-6-2014

Zorginspectie bezocht op één jaar tijd alle Vlaamse ziekenhuizencampussen die chirurgische activiteiten uitvoeren (in totaal 94 campussen van 56 ziekenhuizen). De vaststellingen werden gebundeld in een rapport. U leest er hier meer over.

Rapport gedwongen opname 2012
20-6-2014

Jaarlijks schetst Zorginspectie een beeld van de gedwongen opname in Vlaanderen. Dat gebeurt op basis van informatie die de verschillende (psychiatrische) ziekenhuizen registreren.

Proefinspecties internistisch zorgtraject
16-6-2014

​Vooraleer Zorginspectie van start gaat met de inspecties van het internistisch zorgtraject in de algemene ziekenhuizen, zal de methodiek worden getest door middel van enkele proefinspecties. 24 ziekenhuizen stelden zich hiervoor kandidaat.

Rapport over de inspecties bij de dagverzorginscentra conform artikel 51
6-6-2014

Lees hier meer over het inspectierapport dat we publiceerden naar aanleiding van een inspectieronde bij 19 dagverzorgingscentra.

Diensten Ondersteuningsplan: resultaten inspectieronde 2013
19-5-2014

Zorginspectie inspecteerde de 6 Diensten Ondersteuningsplan en de mentororganisatie in de loop van november-december 2013. De bevindingen bracht Zorginspectie samen in een rapport.

Jaarverslag 2013
15-5-2014

Zorginspectie stelt u graag haar jaarverslag over 2013 voor.

Inspecties van de woonzorgcentra: wijziging in focus 2014
7-5-2014

In december 2013 bracht Zorginspectie de voorzieningen op de hoogte van de gekozen focus voor de inspecties van de woonzorgcentra in 2014. Ondertussen deed zich een wijziging voor. U leest er hier meer over.

Decreet Kinderopvang
31-3-2014

Het Vlaamse kinderopvanglandschap wijzigt vanaf 1 april grondig. Dat betekent dat er ook op vlak van inspectie een en ander wijzigt. U leest er op deze pagina meer over.

Organisatie 

Zorginspectie inspecteert de Vlaamse welzijns- en gezondheidsvoorzieningen. De kwaliteit van zorg die deze voorzieningen aanbieden aan hun gebruikers, patiënten of cliënten staat hierbij centraal.

Zorginspectie maakt deel uit van het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin.

Inspecties

Inspecteren vormt een kerntaak voor Zorginspectie.
Jaarlijks voert Zorginspectie meer dan vierduizend inspecties uit.

Omdat Zorginspectie actief is in een brede waaier aan sectoren, hanteren we verschillende werkwijzen. U vindt onder dit luik meer informatie over onze inspecties.