Proefinspecties in de groepsopvang en de gezinsopvang
13-8-2014

Na een intens voorbereidingsparcours organiseert Zorginspectie in de loop van augustus en september proefinspecties in de groepsopvang en de gezinsopvang. U leest hier meer over het verloop ervan.

Toezicht op het zorgtraject voor de chirurgische patiënt in de algemene ziekenhuizen
25-6-2014

Zorginspectie bezocht op één jaar tijd alle Vlaamse ziekenhuizencampussen die chirurgische activiteiten uitvoeren (in totaal 94 campussen van 56 ziekenhuizen). De vaststellingen werden gebundeld in een rapport. U leest er hier meer over.

Rapport gedwongen opname 2012
20-6-2014

Jaarlijks schetst Zorginspectie een beeld van de gedwongen opname in Vlaanderen. Dat gebeurt op basis van informatie die de verschillende (psychiatrische) ziekenhuizen registreren.

Proefinspecties internistisch zorgtraject
16-6-2014

​Vooraleer Zorginspectie van start gaat met de inspecties van het internistisch zorgtraject in de algemene ziekenhuizen, zal de methodiek worden getest door middel van enkele proefinspecties. 24 ziekenhuizen stelden zich hiervoor kandidaat.

Rapport over de inspecties bij de dagverzorginscentra conform artikel 51
6-6-2014

Lees hier meer over het inspectierapport dat we publiceerden naar aanleiding van een inspectieronde bij 19 dagverzorgingscentra.

Diensten Ondersteuningsplan: resultaten inspectieronde 2013
19-5-2014

Zorginspectie inspecteerde de 6 Diensten Ondersteuningsplan en de mentororganisatie in de loop van november-december 2013. De bevindingen bracht Zorginspectie samen in een rapport.

Jaarverslag 2013
15-5-2014

Zorginspectie stelt u graag haar jaarverslag over 2013 voor.

Inspecties van de woonzorgcentra: wijziging in focus 2014
7-5-2014

In december 2013 bracht Zorginspectie de voorzieningen op de hoogte van de gekozen focus voor de inspecties van de woonzorgcentra in 2014. Ondertussen deed zich een wijziging voor. U leest er hier meer over.

Decreet Kinderopvang
31-3-2014

Het Vlaamse kinderopvanglandschap wijzigt vanaf 1 april grondig. Dat betekent dat er ook op vlak van inspectie een en ander wijzigt. U leest er op deze pagina meer over.

Organisatie 

Zorginspectie inspecteert de Vlaamse welzijns- en gezondheidsvoorzieningen. De kwaliteit van zorg die deze voorzieningen aanbieden aan hun gebruikers, patiënten of cliënten staat hierbij centraal.

Zorginspectie is een agentschap van de Vlaamse overheid en maakt deel uit van het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin.

Inspecties

Inspecteren vormt een kerntaak voor Zorginspectie.
Jaarlijks voert Zorginspectie meer dan vijfduizend inspecties uit.

Omdat Zorginspectie actief is in een brede waaier aan sectoren, hanteren we verschillende werkwijzen. U vindt onder dit luik meer informatie over onze inspecties.